Powered by Blogger.
RSS

Video คุณลุงสุเวศน์ ตอบคุณคัทรียา อัตถากร เรื่องบทสวดมนต์ถวายพระพร ให้พ่อฟ้าของพวกเราทรงหายดี

            ในระหว่างชมวิดีโอที่คุณคัทรียา อัตถากรอธิบายความหมายของ 11 ภาพในหลวง มาจนถึงภาพสุดท้าย คุณคัทรียา ได้พูดฝากถึงคุณลุงสุเวศน์ กับการมอบบทสวดมนต์ถวายในหลวง เพื่อให้ท่านทรงหายประชวรเ็ร็วๆ
คำถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพะละมะหาราชะวะรัสสะ
ชะยะมังคะละวะระทานะคาถา

ภูมิพะโล มะหาราชา ภูปาโล ทะสะธัมมิโก
เทว์ หิ วัสสะสะหัสสานิ ปัญจัสสะตาธิกานิปิ ท์วิตาฬีสุตตะราเนวะ ยัส์มิง โหนติ สุมังคะเล ตัส์มิง วัสเส มะหาปุญโญ ท์วิสัตตะยาวุวัฑฒะโก ชินัสสะ สาสะเน สัทโธ ปะสันโน พุทธะมามะโก ยะตีนิง สีละธารีนัง โสปัตถัมภะทะโท สะมัง อะยัง ภัททะมะหาราชา วิทู รัฎฐะปะสาสะเน เขมัญจะ สัมปะวัตเตติ โสตถิญจะ รัฎฐะวาสินัง เสฎโฐ เสฎฐันทะโท ราชา ทะทะมาโน อะภิกขะณัง ยัตถะ อันธะตะมัง โหติ ทีปะโท วิยะ จักขุโท ตัตถะ ทัยยานะ ปัชโชโต สะมุปปาเทติ ผาสุกัง ตัส์มา เสฎโฐ มะหาราชา ทัยยินโท ธัมมะขัตติโย ภิยโยโส ทัยยะวาสีนัง จิรัง โหติ อะติปปิโย ระตะนัตตะยานุภาเวนะ กะตะปุญญานะ เตชะสา ทีฆายุโก มะหาราชา วัณณะวา จะ สุเขธิโต พะลูเปโต อะนีโฆ จะ อะโรโค โหตุ นิพภะโย สัพเพ เทวานุโมทันตุ เตชะวันโต ยะสัสสิโน อะภิปาเลนตุ รักขันตุ อิมัง ภูมิพะลัง สะทาติฯ พระราชวิสุทธิดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ. 9) ...ตรวจแก้ วุฒินันท์ กันทะเตียน ป.ธ.9 ...แต่ง ความศักดิ์สิทธิ์ หรือ อานุภาพของการสวดมนต์คือ บำบัดทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งความรุ่มร้อน ขจัดภัยอันตราย สิ่งชั่วร้ายที่พึงมี ปัดเป่าภัยต่าง ๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตว์ร้ายทั้งปวง ส่งเสริมให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ให้แคล้วคลาดภัย ประสบความสวัสดีมีชัย เจริญงอกงามในชีวิต

            ".....เชื่อว่า ด้วยพลังศรัทธาจะทำให้ทรงหายประชวร.."

            คุณลุงสุเวศน์ พูดตอบคุณคัทรียา ทันทีี่ที่ดูวิดีโอจบ
            " ทุกวันพระ จะสวดอิติปิโส 108 จบเมื่อได้บทสวดนี้แล้ว เป็นประโยชน์มากๆ "                         
             แล้วกล่าวถึงการนำบทสวดนี้ไปเผยแพร่ในบทบาทของการทำหน้าที่สื่อภาคประชาชน จะนำไปเผยแพร่ในเรือนจำ และอีกหลายกิจกรรมด้วย


           ชมภาพและคำพูดทั้งหมด แบบเต็มๆได้จากวิดีโอนี้
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment