Powered by Blogger.
RSS

กว่าจะเป็นลายมือสวยๆในแฟ้มเนื้อเพลง            นี่คือ ภาพถ่ายเนื้อเพลง "สายสัมพันธ์" ของสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ เพลงหนึ่งในแฟ้มเนื้อเพลง ที่เขาบรรจงเขียนด้วยลายมือตัวเอง รวบรวมไว้ในแฟ้ม ซึ่งจะมีเพลงที่มักจะนำไปขับร้องบ่อยๆบนเวที เขียนตัวโตๆ เพื่อให้มองเห็นง่าย ชัดเจนที่สุด

            เมื่อดูลายมือ จะเห็นว่า มีความตั้งใจในการเขียน เป็นการคัดลายมืออย่างพิถีพิถัน ซึ่งแตกต่างกับลายมือของคนไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งลายมืออ่านยากมากๆ หลายคน แทบจะไม่เขียนหนังสือยาวๆมากนัก นอกจากลายเซ็นต์ หรือ ถ้าต้องเขียนจริงๆ ก็มักจะเขียนหวัดๆ เขียนเร็วๆ จดกันลืมเท่านั้น

            จากภาพที่เห็น กว่าจะได้ลายมือแบบนี้ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ใช้เวลาในการคัด และมีสมาธิอย่างดีทีเดียว ซึ่งกว่าจะได้อย่างที่เห็น สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ บอกว่า จะเขียนด้วยดินสอก่อน แล้วจึงลงปากกาลากทับ จึงดูสวยงาม

            ถึงแม้ว่า สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ จะเรียนจบชั้น ป.4 ต้องออกมาต่อสู้ขวนขวายเรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่ลายมือกลับอ่านง่ายกว่าคนที่เรียนสูงหลายคน

            จากภาพที่เห็น ถ้าดูอย่างละเอียด จะพบว่า มีบางคำที่เขียนผิด  ก็เนื่องจากว่า เรียนมาน้อย ไม่คุ้นกัับคำศัพท์มากมาย ทำให้บางคำ เขียนผิด  แต่เวลาที่อ่าน หรือร้องเพลง จะสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง เขียนบทกวี เขียนบทเพลง เขาจะออกเสียงชัดทุกคำ สัมผัสคำชัดเจน ทุกอย่าง เขาต้องขวนขวายเรียนรู้ด้วยตัวเองแทบทั้งสิ้น ....และนี่คือ ความเพียรพยายามที่พบจากแฟ้มเนื้อเพลง ที่มีลายมือที่สวยงามอ่านง่ายๆ...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment