Powered by Blogger.
RSS

6 VDO เวทีช่วงบ่าย ในเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" 24 ก.ค.2555

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ กับการเปิดเวทีช่วงบ่าย ในเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ 24 กค 2555

http://youtu.be/rfQKD_4xVzsเวทีเสวนา 24กค2555
การอภิปราย ให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน เวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ 24 กค 2555

http://youtu.be/BuOZCc5FIJc

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ฝากทิ้งท้าย กล่าวในช่วงปิดเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ 24 กค 2555

http://youtu.be/YRKhjEowJWw • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

5 Vdo จินตนา แก้วขาว บรรยายในเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" 24 กค 2555

จินตนา แก้วขาว ในเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ 24 กค 2555
คำถามจากผู้ร่วมฟังเสวนา หลัง คุณจินตนา แก้วขาว บรรยายจบลง ในเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ 24 กค 2555

http://youtu.be/gaiHFez-y9Mความรู้สึกของตัวแทนนักเรียนที่มาร่วมในเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ 24 กค 2555

http://youtu.be/Oj06WPrFVyQ • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

7 Vdo ดเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ภาคเช้า 24 ก.ค.2555

        เวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ 24 กค 2555


สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ในช่วงเปิดเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ 24 กค 2555

http://youtu.be/cO7RX7F1UOM


ประธานชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองตราด

http://youtu.be/HZhlVm_R7iAชุณเกียรติ จำเริญสาร รองประธานสภาชุมชนตำบลห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด

http://youtu.be/LuVJszNKR_Mประธานสภาชุมชนตำบลห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด กล่าวรายงาน ในช่วงเปิดเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ 24 กค 2555

http://youtu.be/z0TBbHChpaoน.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในช่วงเปิดเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ 24 กค 2555

http://youtu.be/9vgILHJMijgปัญหาในพื้นที่ ตำบลห้วยแร้ง ที่ได้ออกเผยแพร่ในรายการประเด็นเด็ด 7 สี นำมาฉายในเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ 24 กค 2555

http://youtu.be/vBGJSLfk_8Mวีระ จงไพศาล กล่าวในช่วงเปิดเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ 24 กค 2555

http://youtu.be/7_IJfJq6Yrs • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

19ภาพบรรยากาศจาก เวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด

             19ภาพบรรยากาศจาก เวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด

เดินทางมาร่วมเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด คุณลุงสุเวศน์ มาร่วมเวที เป็นพิธีกรพิเศษ ร้องเพลง+ สร้างบรรยากาศ

- เวทีเสวนานี้เป็นเวทีระดับพื้นที่จะมีการจัดเวทีระดับจังหวัด ที่ จ.ตราด 31 กค 2555

-เวทีวันนี้ จัดโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยแร้ง สนับสนุนโดย สพม-สภาพัฒนาการการเมือง, สสส - สปร - สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

13 VDO บรรยากาศช่วงบ่ายของเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 ก.ค 2555

13 VDO บรรยากาศช่วงบ่ายของเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ นำเสนอพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จ ในเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีคุณสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ทำหน้าที่พิธีกร ส่งเข้าสู่ช่วงเวทีเสวนา แนะนำพิธีกรเสวนา


ดร.ธีระ วงษ์เจริญ และ อ.ไพโรจน์ แสงจันทร์ ในเวทีเสวนา "ทิศทางชุมชนฅนจันท์ร่วมกันจัดการตนเองได้อย่างไร"


คุณกุ้ง อินทิรา มานะกุล แกนนำสมัชชาปฏิรูปจังหวัดจันทบุรี ในเวทีเสวนา "ทิศทางชุมชนฅนจันท์ร่วมกันจัดการตนเองได้อย่างไร"


คุณนิลวรรณ ทุนคุ้มทอง ในเวทีเสวนา "ทิศทางชุมชนฅนจันท์ร่วมกันจัดการตนเองได้อย่างไร"


เวทีเสวนา "ทิศทางชุมชนฅนจันท์ร่วมกันจัดการตนเองได้อย่างไร"


คุณสุรศักดิ์ บุญเทียน ใน เวทีเสวนา "ทิศทางชุมชนฅนจันท์ร่วมกันจัดการตนเองได้อย่างไร"


ร.ต.ต.ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขตต์ ใน เวทีเสวนา "ทิศทางชุมชนฅนจันท์ร่วมกันจัดการตนเองได้อย่างไร"


นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ใน เวทีเสวนา "ทิศทางชุมชนฅนจันท์ร่วมกันจัดการตนเองได้อย่างไร" ในเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


ดร.ธีระ วงษ์เจริญกล่าวสรุป ช่วงท้าย ใน เวทีเสวนา "ทิศทางชุมชนฅนจันท์ร่วมกันจัดการตนเองได้อย่างไร"


พิธีการกล่าวปฎิญญาการจัดการชุมชนท้องถิ่นว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหาร ในเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


ผศ.ชาญศักดิ์ บุญเรืองกล่าวปิด เวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


เสภาการจัดการชุมชนท้องถิ่นว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหาร โดย สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ในช่วงปิดเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

160 ภาพบรรยากาศจากเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 ก.ค 2555 (อัลบั้มภาพชุดที่ 2)

160 ภาพบรรยากาศจากเวทีสมัชชาชุมชนฅนจันท์ สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS