Powered by Blogger.
RSS

ที่มาของเพลงพระภูมิพล กับสาเหตุึที่เขียนเพลงนี้ออกมาดีที่สุดในชีวิต            เพลงพระภูมิพล ที่หลายคนชื่นชอบประทับใจ ผลงานของสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ เพลงนี้ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ เขียนขึ้นจากความรักและศรัทธาต่อองค์ในหลวง เขาได้เล่าถึงความทรงจำสมัยเด็กๆ ที่เห็นคุณพ่อ เพียรพยายามเสาะหารูปของในหลวงที่ทรงพระสรวล ในที่สุด ได้ปฏิทินรูปในหลวงมา  คุณพ่อของ สุเ้วศน์ ภู่ระหงษ์ มักจะชอบนำภาพของในหลวงมานั่งดู ด้วยแสงไฟตะเกียงดวงเล็กๆในยามค่ำ  จนกระทั่งเกิดเหตุไฟจากตะเกียงไหม้มุมภาพ เหตุเกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙  และได้เห็นวิธีแก้ไขปัญหาของคุณพ่อในครั้งนั้น
            จากที่ได้เห็นคุณพ่อ รักและชื่นชมศรัทธาในหลวง จึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับ "สุเวศน์ ภู่ระหงษ์" กับการจงรักภักดีและเทิดทูนในหลวงนับตั้งแต่นั้นมา

            ในช่วงปี ๒๕๓๙- ๒๕๔๐ เป็นช่วงที่กระแสเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มเข้ามา สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ได้ร่วมงานกับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพื่อการสร้างชุมชนให้มั่นคง จึงเริ่มนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในงาน และได้มีโอกาสทำเพลงมาร์ชให้กับกลุ่มสัจะออมทรัพย์  ในตอนนั้น เกิดแนวคิดที่จะเขียนเพลง "พระภูมิพล" ขึ้นมา  วันหนึ่ง ขึ้นเวทีของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ โดยทำหน้าทีู่ดูแลเวทีและเป็นพิธีกรของงานในวันนั้น ในช่วงที่ยืนคุยเรื่องของในหลวง เขารีบคว้าไมค์ขึ้นเวที ร้องเพลงพระภูมิพลแบบด้นสด แต่จำเนื้อหาที่ด้นสดไม่ได้ทั้งหมด แต่เนื้อหาที่จำได้ คือ ท่อนนี้

            "พระภูมิพลล้นเกล้าเผ่าไทย เกริกก้องเกรียงไกร อยู่ในใจคนไทยทุกคน"

            จำได้เพียงเท่านั้น เมื่อลงจากเวที จึงรีบจดบันทึกไว้

            สำหรับเพลงพระภูมิพลนี้ ใช้เวลาเขียนถึง 4 เดือน  เพราะต้องปรึกษากับผู้รู้ให้แน่ใจเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลงที่จะเขียนออกมา

            ในวิดีโอยังได้พูดถึงเนื้อหาบางท่อนในบทเพลงที่มีคนทักว่า เนื้อหาแปลกๆ เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งได้พูดถึงเนื้อหาท่อนนั้นด้วย และเพลงนี้ เป็นเพลงแรกที่เขียนถึงเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแ่ต่ปี ๒๕๔๐


            "เวลาไปร้องเพลงที่ไหน จะดูข้อความที่เขียนไว้เพื่อเตือนใจว่า

            ... ไม่ว่าเธอจะเป็นใคร อยู่ในสถานะใด อยู่ในแดนกันดาร...........   ในใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร เธอจงนึกเสมอว่า พระองค์ทรงห่วงเธอเสมอ" ซึ่งข้อความนี้ เขียนไว้เมื่อ ปี ๒๕๔๔

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 ความคิดเห็น:

Wicky Veerayutvilai said...

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มรพระชนม์พรรษาย่ิงยืนนาน

Post a Comment