Powered by Blogger.
RSS

เพลงดีกันเถิดพี่น้องคนไทย ....สามัคคีกันได้ ถ้าตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง

        สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ เขียนบทเพลงนี้ออกมา เพราะอยากให้คนไทยในยุคนี้ มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

           " ดีกันเถิดพี่น้องคนไทย        หยุดใส่ร้าย หยุดป้ายสีกัน
        หลอมดวงใจให้มันสร้างสรรค์  สร้างคืนวันให้มันสดใสกลมเกลียว

            มามาเถิิดพี่น้องผองไทย        หลอมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียว
        ฟ้าสีทองคงจะเรืองรองแน่นเหนียว   กลับมาเกี่ยวก้อยกันร่วมฟันฝ่า"

            เนื้อเพลงดีกันเถิดพี่น้องคนไทย ที่สุเวศน์ ภู่ระหงา์เขียนออกมา ในมุมมองแง่บวก อยากให้คนไทยกลับมารักและสามัคคีกันจริงๆ หลังจากที่เห็นคนไทยแตกแยกความสามัคคีกันมากขึ้น ซึ่งในมุมมองของผู้ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแล้วกว่า 68 ปี เห็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่สบายใจอย่างยิ่ง ซึ่งในสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมา  คนไทยทุกคนไม่ว่า จะอยู่ภาคไหน มีความแตกต่างทางความคิด ความรู้ หรือฐานะทางสังคม ต่างจับมือร่วมแรงร่วมใจสร้างชาติบ้านเมืองกันมาแล้ว

            แล้วคนไทยในยุคนี้ จะจับมือกัน สามัคคีกันไม่ได้เชียวหรือ

            ในชุมชนท้องถิ่นที่ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์อาศัย และทำงานในพื้นที่ ได้พบปะพูดคุยและร่วมงานกับคนที่มีความคิดทางการเมืองแตกต่างกัน ต่างสี ต่างขั้วกันมาแล้ว แต่ก็สามารถประสานงาน ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อชุมชนได้ ดังนั้น คนไทยน่าจะสามัคคีกันได้ ถ้าตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง  ถ้างั้น "ดีกันเถิดพี่น้องคนไทย"...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment