Powered by Blogger.
RSS

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์แนะนำสละ พันธุ์สุมาลี Edit Version

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์แนะนำสละ พันธุ์สุมาลี ที่จันทบุรี กับการตัดต่อ ผลิตใหม่อีกครั้งจากห้องบันทึกเสียงสิงหา ต.ท่าช้าง อ.เืมือง จ.จันทบุรี


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

บรรยากาศการเขียนเพลงไม่มีวันท้อ เมื่อ 27 ส.ค.2554        บรรยากาศการเขียนเพลงไม่มีวันท้อ ของ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ และไก่ แมลงสาบ ที่น้ำตกคลองนารายณ์ จ.จันทบุรี เมื่อ 27 ส.ค.2554

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Video สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ และไก่ แมลงสาบ เขียนเพลงคนมีน้ำยาที่น้ำตกคลองนารายณ์ 27 ส.ค.2554

       เบื้องหลังการเขียนเพลง คนมีน้ำยา โดย ไก่ แมลงสาบและสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ที่น้ำตกคลองนารายณ์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี เมื่อ 27 ส.ค.2554


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

16 บรรยากาศการไปเขียนเพลงที่น้ำตกคลองนารายณ์ 27 ส.ค.2554

         สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ และไก่้ แมลงสาบ เดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งเขียนบทเพลงที่น้ำตกคลองนารายณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี ตั้งแ่ต่ช่วงบ่ายโมง วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 ซึ่งสามารถร่วมกันเขียนเพลงได้หลายเพลง

        ในระหว่างที่กำลังเขียนเพลงอยู่นั้น ได้พบกับทีมของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้่เข้ามาทักทายที่ศาลาที่นั่งเขียนเพลงอยู่ และในช่วงนั้น มีฝนตกลงมา ทั้งหมดจึงทำงานที่บริเวณศาลานั้น ทีมของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้พบแมลงที่ต้องการ และตั้งกล้องถ่ายภาพแมลงที่ต้องการ ซึ่งทั้งสองทีมงาน ต่างเป้าหมาย ต่างวิธีการ ได้นั่งทำงานในบริเวณเดียวกันร่วมกันได้่อย่างลงตัว ดังภาพบรรยากาศที่นำมาฝากกันphoto

photo

photo


photo

photo

photo

photophoto

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

6 video บันทึกการแสดงสด สุเวศน์ ภู่ระหงษ์และ ไก่ แมลงสาบในงาน "วิจัย นิทรรศน์ พลังท้องถิ่นกับการจัดการตนเอง" 26 ส.ค.2554บันทึกการแสดงสด สุเวศน์ ภู่ระหงษ์และ ไก่ แมลงสาบในช่วงก่อนพิธีเปิดงาน "วิจัย นิทรรศน์ พลังท้องถิ่นกับการจัดการตนเอง" ณ ลานนิทรรศการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
คุณบรรทม บุตรฉัยยา กวีชาวบ้านและนักวิจัยชุมชนท้องถิิ่น กล่าวลำนำ


สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ขับเสภากล่าวรายงานในพิธีเปิด ต่อหน้าอธิการบดี ดร.สิริวัฒน์ วงศ์ศิริ ใน
ช่วงพิธีเปิดงาน "วิจัย นิทรรศน์ พลังท้องถิ่นกับการจัดการตนเอง"
อธิการบดี ดร.สิริวัฒน์ วงศ์ศิริ กล่าวถึงความประทับใจในเสภา และกล่าวในพิธีเปิด งาน "วิจัย นิทรรศน์ พลังท้องถิ่นกับการจัดการตนเอง"

บันทึกการแสดงสด สุเวศน์ ภู่ระหงษ์และ ไก่ แมลงสาบ ช่วงสุึดท้าย เต็มอิ่มเกือบชั่วโมง
เพลง สกว.กับชุมชน โดย สุเวศน์ ภู่ระหงษ์กับไก่ แมลงสาบ บทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ ในงาน "วิจัย นิทรรศน์ พลังท้องถิ่นกับการจัดการตนเอง"photo suwet

photo suwet

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

4 video การอบรมโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของสภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรีเมื่อ 24 ส.ค.2554
          การเล่าประวัติ สละพันธุ์สุมาลี ในบรรยากาศในการอบรมโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของสภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อพุ ที่ศาลาอเนกประสงค์ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีเมื่อ 24 ส.ค.255
          สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ แนะนำสละพันธุ์สุมาลี เมื่อ 24 ส.ค.2554

          บรรยากาศในการอบรมโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของสภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อพุ ที่ศาลาอเนกประสงค์ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีเมื่อ 24 ส.ค.2554
          สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ อ่านบทกวีในการอบรมโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของสภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อพุ ที่ศาลาอเนกประสงค์ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีเมื่อ 24 ส.ค.2554

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

2 Video การประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลสีพยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
บรรยากาศการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลสีพยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อ 24 สิงหาคม 2554สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ขับเสภาใน การประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลสีพยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อ 24 สิงหาคม 2554

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Video สุนัขกับคางคกที่บ้านของสุเวศน์ ภู่ระหงษ์

        บรรยากาศน่ารักๆ ที่ได้บันทึกวิดีโอไว้ .....สุนัขกับคางคกที่บ้านของสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ จ.จันทบุรี

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

157ภาพบรรยากาศวิจัยนิทรรศน์ "พลังท้่องถิ่นกับการจัดการตนเอง เมื่อ 26 ส.ค.2554 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

           ภาพบรรยากาศในงาน ร่วมคิด ร่วมค้น ร่วมสร้าง  วิจัยนิทรรศน์ "พลังท้่องถิ่นกับการจัดการตนเอง เมื่อ 26 ส.ค.2554  ณ ลานนิทรรศการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งในงานนี้ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ และไก่ แมลงสาบ ได้ไปร่วมแสดงดนตรี ภายในงานนี้ด้วยphoto suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwetphoto suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwetphoto suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwetphoto suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwetphoto suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwetphoto suwet

photo suwet

photo

photo

photo

photo

photo


photo


photo

photo

photo


photophoto

photo

photo


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS