Powered by Blogger.
RSS

ประวัติบ้านหนองบัว จากคอลัมภ์ พื้นที่กวี ชาวบ้าน สื่อสาร ตำนาน ท้องถิ่น โดย สุเวศน์ ภู่ระหงษ์

             
            บทความจาก นสพ.มหาชน จันทบุรี ที่นำมาฝากกัน
           
            ประวัติบ้านหนองบัว

            ในอดีต 200ปี มาแล้ว ที่ตำบลหนองบัวจะมีคนจีนอพยพมา จากเืืมืองจีน มาตั้งรกรากอาศัยอยู่เกือบทั้งหมดของพื้นที่ คือประมาณ 60% ของคนไทยที่อาศัยอยูา เมื่ออยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ก็ได้สร้างศาลเ้จ้าพ่อหนองบัว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ วัดทรายงาม ตรงข้ามกับสถานีอนามัยเก่า บริเวณหลังศาลเจ้าจะมีสระน้ำเป็นบริเวณกว้างใหญ่ ซึ่งในสมัยก่อนยังไม่มีบ้านเท่ากับในสมัยปัจจุบัน และในสระน้ำก็มีดอกบัวบานเต็มสระ ซึ่งอยู่บริเวณเชิงเขาวัดทรายงาม ทำให้คนผ่านไปผ่านมาเรียกหนองน้ำนี้ว่า "หนองบัว" และเป็นจุดเด่นที่ทุกคนรุ็จักเรียกชุมชนนี้ว่า "หนองบัว" จนกลายเ็ป็น "ตำบลหนองบัว" ในที่สุด โดยเฉพาะที่ศาลเจ้าพ่อหนองบัว ได้จัดให้มีงานทิ้งกระจาดทุกปี ถือเป็นงานทิ้งกระจาดที่จัดได้ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของ จ.จันทบุรี จะมีประชาชนชาวหนองบัวและตำบลใกล้เคียง มาร่วมงานกันมากมาย นอกจากจะสร้างศาลเจ้าพ่อแล้ว ชาวหนองบัวยังได้สร้างโรงเจขึ้นในหมู่บ้าน  อายุการสร้างก็อยู่ประมาณ 100 ปี เพื่อเป็นสถานที่สืบทอดประเพณีกินเจ นับเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของชาวหนองบัว แต่ละปีจะมีคนในพื้นที่และนอกพื้นที่มาถือศีลกินเจกันเป็นจำนวนมาก บางคนมีอาการเจ็บป่วยออดๆแอดๆ รักษาไม่หาบก็ไปบนตัวไว้ว่า ถ้าหายป่วยไข้  ก็จะกินเจเป็นการแก้บน หลายคนที่มีศรัทธาประกาศตัวกินเจตลอดชีวิต พื้นที่บริเวณหนองบัวมีประมาณ 40 ไร่

            คนในสมัยนั้น จะใช้้น้ำจากหนองบัว ในการอุปโภคบริโภค และนำสายบัวไปรับประทาน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกหนองบัว ก็จะนามสกุล มีคำว่า "หนอง" หรือ "บัว" ในนามสกุล อาทิ เช่น บัวตูม บัวบาน บัวสุวรรณ์ บังริมบึง บัวเผื่อน บัววัฒนสินธ์ บัวขาว เขาหนองบัว ประทุมศรีวัฒนา ประทุม หนองบัวล่าง  การประกอบอาชีพชาวหนองบัว มีการปลูกผัก ปลูกอ้อยตูดไก่ ทอเสื่อ ทำกะปิ น้ำปลาขาย การขายสินค้าแต่ละครั้ง ก็นำสินค้าใส่หาบนำไปขายยังตลาดจันทบุรี การเดินทางก็เดินทางด้วยเท้า เพราะไม่มีรถเหมือนปัจจุบันนี้ ฉะันั้น ชาวหนองบัวในอดีตจะต้องขยัน อดทน จะต้องออกเดินทางกันตั้งแ่ต่ีตี 3 ตี 4 เพื่อให้ทันตลาดเช้าและแดดก็ไ่ม่ร้อนด้วย

            ปัจจุบันวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไป การปลูกผัก ปลูกอ้อยตูดไก่ มีน้อยหรือแทบจะไม่มีแล้ว จะมีอาชีพเจียรนัยพลอยเข้ามาแทนที่ คือ จะมารับพลอยจากเถ้าแก่ในตัวเมืองจันท์ แล้วกลับไปตั้งจักรทำพลอยเองที่บ้าน ต่อมาพอมีทุนและได้เรียนรู้เรื่องพลอย พอที่จะทำมาค้าขายพลอยได้ ก็เริ่มซื้อเอง ทำเอง ขายเอง จนมีฐานะร่ำรวยไปก็หลายคน ปัจจุบันอาชีพหลักของชาวหนองบัว ก็คือ ทำพลอย ทอเสื่อ ทำกระเป๋าเสื่อ ทำสวน ค้าขายหลากหลายอาชีพ การทำน้ำปลา กะปิก็ยังพอมีแต่ไม่มากนัก แต่ก็ยังจะหาซื้อน้ำปลาดิบ   น้ำ่ปลามาตากแดด ว่ากันว่า น้ำปลาดิบถ้าตากแดดถึง หรือตากแดดได้ตามกำหนดรสชาติอร่อยมาก ประวัติ ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรีก็จบเพียงแค่ี้

ศูนย์ต่อสู้เอาชนะความยากจนภาคประชาชน จ.จันทบุรี

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment