Powered by Blogger.
RSS

ป้ายฑีฆายุโก โหตุ มหาราชินีฯ ที่ติดที่หน้าทางเข้าตำบลแสลง เนื่องในโอกาสมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

         ป้ายฑีฆายุโก โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ที่ติดที่หน้าทางเข้าตำบลแสลง เนื่องในโอกาสมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ลายมือสคริปรายการวิทยุรักพ่อ ลายมือของสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ เมื่อ 1 ส.ค.2555

        ในการบันทึกเสียงรายการวิทยุรักพ่อ ที่ห้องบันทึกเสียงสิงหา ต.ท่าช้าง จ.จันทบุรี   สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ได้เีขียนสคริปเปิดรายการ ด้วยลายมือดังภาพที่เห็น ใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายที่ดีในรายการ ดังภาพที่เห็น
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

40 ภาพบรรยากาศงานวัฒนธรรม ต.แสลง จ.จันทบุรี เมื่อ พ.ศ.2543

          นีืคือ ภาพบรรยากาศเมื่อ พ.ศ.2543 เมื่อ "สุเวศน์ ภู่ระหงษ์" ได้เป็นผู้ขับเคลื่อนและจัดงานวัฒนธรรมของตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รวบรวมของดี สิ่งที่ดีๆ มานำเสนอภายในงาน  การมีจุดเด่น มีประเด็นในการนำเสนอที่ชัดเจน ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมา    เป็นหนึ่งความประทับใจในวันวานphoto
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

30 ภาพบรรยากาศจากเวทีเสวนาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ระดับจังหวัด ที่ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด 31 กค2555

     30 ภาพบรรยากาศจากเวทีเสวนาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ระดับจังหวัด  ที่ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด  31 กค2555 photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS