Powered by Blogger.
RSS

ฟังรายการรักพ่อ118 ในหลวงของแผ่นดิน

ฟังรายการรักพ่อ118 ในหลวงของแผ่นดิน

พบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน ห้องเรียนธรรมชาติ, ช่วงในหลวงในดวงใจ 20, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, บทกวี อรุณแสง จากคุณไอฝน หยาดน้ำพราวจากราวฟ้า


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : ฝึกยอมรับความจริง

คติเตือนใจ : ฝึกยอมรับความจริง
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ117 องค์ภูมิพล

ฟังรายการรักพ่อ117 องค์ภูมิพล

พบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน คืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์
, ต่อลมหายใจ รองเท้านารี ราชินีกล้วยไม้, คุยกับ ณุ บูรพากับ 4 เพลงพิเศษ - ฟิฟทีนมูฟ, ฝนหลวง, บูรพา, ม ม้า มมิตร,, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, บทกวี ห่วง จากคุณไอฝน หยาดน้ำพราวจากราวฟ้า

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : ผ่านด่านที่ลำบาก

คติเตือนใจ : ผ่านด่านที่ลำบาก
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ116 พ่อของแผ่นดิน

ฟังรายการรักพ่อ116 พ่อของแผ่นดิน

พบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน หมอหลวง หมอของปวงชน, ฝืนป่าแห่งลุ่มแม่น้ำภาชี, ช่วงในหลวงในดวงใจ 19, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, บทกวี พราก จากคุณไอฝน หยาดน้ำพราวจากราวฟ้า

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : ไม่ได้เป็นดังหวัง

คติเตือนใจ : ไม่ได้เป็นดังหวัง
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ115 เทิดทูนเหนือหัว

ฟังรายการรักพ่อ115 เทิดทูนเหนือหัว

พบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน คืนชีวิตสู่สายน้ำ, ดอกไม้แห่งอันดามัน, 4 คำถามกับดีเจปลาพยูน, ช่วงทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, บทกวี ฉันรักเธอ จากคุณไอฝน หยาดน้ำพราวจากราวฟ้า


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : อาการยึดของคุณ

คติเตือนใจ : อาการยึดของคุณ
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ114 ล้นเกล้าชาวไทย

ฟังรายการรักพ่อ114 ล้นเกล้าชาวไทย
พบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน
อดีตในปัจจุบัน, ชีวิตใหม่ที่บ้านขุนแตะ, ช่วงในหลวงในดวงใจ 18, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, บทกวี อาลัยรัก จากคุณไอฝน หยาดน้ำพราวจากราวฟ้า


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : ปล่อยให้เป็นขยะ

คติเตือนใจ : ปล่อยให้เป็นขยะ
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ113 We Love The Kingฟังรายการรักพ่อ113 We Love The King
พบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน โรงเรียนควาย, รอตันบาตู สูญเสีย แต่ไม่สูญสิ้น, ทีนพลัสรักพ่อ จากชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ.ชลบุรี, กลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเอง, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, บทกวี ฑีฆายุโกโหตุ จากณุ บูรพา

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : รักษาใจ

คติเตือนใจ : รักษาใจ
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ112 รักพระเจ้าอยู่หัว

ฟังรายการรักพ่อ112 รักพระเจ้าอยู่หัว
พบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน ห้องทดลองแห่งท้องทะเล, ชีวิตใหม่, คนรักพ่อซอยพร้อมใจ, กลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเอง, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, บทกวี ธรรม จากณุ บูรพา, ฟังเพลงสำนึกคุณแผ่นดิน, รักเธอประเทศไทย,
ทรงพระเจริญ, อยากให้ความรักแก่คนทั้งโลก

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : อย่าลืมตามลมหายใจ

คติเตือนใจ : อย่าลืมตามลมหายใจ
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ111 พ่อหลวงของเรา

ฟังรายการรักพ่อ111 พ่อหลวงของเรา
พบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน ข้าวสังข์หยด, ลมหายใจไท-ยวน, ทีนพลัสรักพ่อ จากชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ.ชลบุรี, กลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเอง, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, บทกวี ครบสืบ จากณุ บูรพา

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : ทำผิดทุกวัน

คติเตือนใจ : ทำผิดทุกวัน
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ110 องค์พระภูมินทร์

ฟังรายการรักพ่อ110 องค์พระภูมินทร์
พบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน สาวโรงงานทอผ้าแม่เจ้าอยู่ัหัว, พาข้าวกลับบ้าน,
เรียงความชนะเลิศเรื่องในหลวงของฉัน จากนนทบุรี,
กลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเอง, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, บทกวี ระลึกอ้ายจรัล จากณุ บูรพา

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : สิ่งที่เค้าปิด

คติเตือนใจ : สิ่งที่เค้าปิด
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ109 ในหลวง ดวงใจไทย

ฟังรายการรักพ่อ109 ในหลวง ดวงใจไทย
พบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน วันนั้น...วันที่คืนชีวิต, ศิลปะคู่แผ่นดิน, ทีนพลัสรักพ่อ จากชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ.ชลบุรี, กลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเอง, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, บทกวี ผัน จากณุ บูรพา

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : ความเงียบ

คติเตือนใจ : ความเงียบ
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ108 ในหลวงของฉัน

ฟังรายการรักพ่อ108 ในหลวงของฉัน
พบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน ป่าเล็กในเมืองใหญ่, มรดกลายขิด, บทความเรื่อง ในหลวงของฉัน, กลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเอง, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, บทกวี วันนี้ฉันไม่มีอะไรจะเขียน-ณุ บูรพา

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : หยุดการโกหก

คติเตือนใจ : หยุดการโกหก
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ107 เย็นศิระพระบริบาล

ฟังรายการรักพ่อ107 เย็นศิระพระบริบาล
พบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน อาภรณ์แห่งความสุข, คำสัญญา, ทีนพลัสรักพ่อ จากชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ.ชลบุรี, กลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเอง, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, บทกวี ส่งท้ายศักราช 54 จาก ณุ บูรพา

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : โลกไม่เคยหมดปัญหา

คติเตือนใจ : โลกไม่เคยหมดปัญหา
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ106 ในหลวงทรงพระเจริญ

ฟังรายการรักพ่อ106 ในหลวงทรงพระเจริญ
พบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน บ้านเต่า, แพรวา...ผ้าแห่งชาติพันธุ์, บทความเรื่อง เจลลี่ พระราชทาน จากในหลวง,
กลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเอง, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, บทกวี ด้านมืดแห่งสวรรค์ จาก ณุ บูรพา

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : เริ่มต้นวันใหม่

คติเตือนใจ : เริ่มต้นวันใหม่
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ105 รอยเท้าบนแผ่นดิน

ฟังรายการรักพ่อ105 รอยเท้าบนแผ่นดิน
พบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน ถุงพระราชทาน, อุ่นกาย อุ่นใจ, ช่วงในหลวงในดวงใจ17
, กลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเอง, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, บทกวี ธรรมะสมณะกาโร จาก ณุ บูรพา


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : วิ่งเข้าหาทุกข์ยาก

คติเตือนใจ : วิ่งเข้าหาทุกข์ยาก
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ104 My King

ฟังรายการรักพ่อ104 My King
พบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน ธงไทยในต่างแดน, เส้นสาย ลวดลายชีวิต ทีนพลัสรักพ่อ จากชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ.ชลบุรี,
ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, บทกวี บังคับอุทกภัย จาก ณุ บูรพา

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : เรียนรู้ ตถตา

คติเตือนใจ : เรียนรู้ ตถตา
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ103 A Man For All Reason


ฟังรายการรักพ่อ103 A Man For All Reasonพบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน คนไข้ ในพระราชานุเคราะห์,มิตรประเทศ, บทความ “ในหลวงผู้ทรงเข้าพระทัยศาสนาอิสลามและมุสลิมดีที่สุด", ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, กลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเอง,
บทกวี สักวาหน้าน้ำ จากณุ บูรพา

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : เปลืองพลังชีวิต

คติเตือนใจ : เปลืองพลังชีวิต
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ102 พ่อหลวงในดวงใจ

ฟังรายการรักพ่อ102 พ่อหลวงในดวงใจพบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน ปีกแมลงทับ ความงามจากพื้นดิน, สัตวแพทย์พระราชทาน ช่วงในหลวงในดวงใจ16, ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว, กลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเอง,
บทกวี อันสายน้ำ จากณุ บูรพา

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : ลดความต้องการ

คติเตือนใจ : ลดความต้องการ
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ฟังรายการรักพ่อ101 ในหลวงดั่งดวงใจไทย

ฟังรายการรักพ่อ101 ในหลวงดั่งดวงใจไทยพบกับสารคดีพระเมตตาดั่งสายธาร ตอน สายลม แห่งการเปลี่ยนแปลง, คืนช้างสู่ป่า, บทความ “ในหลวง ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์” , กลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเอง,  ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คติเตือนใจ : เราต่างเป็น back packer

คติเตือนใจ : เราต่างเป็น back packer
เสียงอ่าน คติเตือนใจ ข้อคิดธรรมะ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS