Powered by Blogger.
RSS

บทกวี ข่าวสภาองค์กรชุมชน จังหวัดจันทบุรี โดย สุเวศน์ ภู่ระหงษ์


    ข่าวสภาองค์กรชุมชน จังหวัดจันทบุรี

            ต้นกล้าอาชีพ ให้มากกว่า อาชีพ            ใครจะหนีบ    อะไร เราไม่ว่า
           มันมีผล ต่อการจัด  ตั้งสภาฯ                    อย่าเถียงนะ ถ้าจะบอกว่าไม่จริง
            อย่าคิดแทน ชาวบ้าน จะดีกว่า               เป็นโอกาสของประชาที่ดียิ่ง
            คนรากหญ้า รากฐาน ได้พึ่งพิง              ไม่ต้องวิ่ง แบกหน้า ไปหางาน
             วิถีแบบ ไทยๆ จะกลับมา                      ผืนดินไทย นั้นมีค่า มหาศาล
              ปรับความคิด ค่านิยม ไม่เลือกงาน      คนขยัน มีหรือ จะยากจน
            งบประมาณเพียงน้อยนิดสร้างชาติ       คนจนได้รวมญาติ ให้เกิดผล
         ตั้งกลุ่ม วิสาหกิจ ชุมชน                           เพื่อเป็นการเริ่มต้น พึ่งตนได้
         ใ้ช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลัก                   หาได้จากชุมชน นำมาใช้
           ซึ่งเป็นทุนทางสังคม อีกมากมาย          ที่เรามองข้ามไป เสียเนิ่นนาน
        ได้ข่าวว่า รัฐฯ จะเลิกล้ม                         คนท้องถิ่น ต้องอกตรม เคยฝันหวาน
        ใช้้เหตุผลเศรษฐกิจ แ่ต่ัวันวาน                มันย่ำแย่ถึงขั้น ต้องแก้ไข
            คือจัดอบรม ต้นกล้าอาชีพ                  และได้หยิบหลักพอเพียง มาใช้
          ชุมชนคนท้องถิ่น ดีใจ                           คนตกงาน บัณฑิตใหม่ พบช่องทาง
         เศรษฐกิจตอนนี้ ว่าดีขึ้น                            พอจะยืนหยัดได้ อะไรบ้าง
       อย่าสรุปกันง่ายๆ เดี๋ยวจะพัง                 ฟังกันบ้างก็จะดี อย่าติกิน

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ เขียนใน
หนังสือพิมพ์สถาบันสื่อภาคประชาชน

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment