Powered by Blogger.
RSS

หนังสือ รวมประวัติและผลงานของสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ เมื่อครั้งเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

           การทำงานตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาของสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ผ่านประสบการณ์การทำงานหลายแบบ  แต่ยังไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูล ผลงานต่างๆเก็บไว้ แต่ในช่วงที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสมัครสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทางทีมงานได้ทำการรวบรวมข้อมูล มาจัดทำเป็นเอกสารฉบับนี้ไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สุเวศน์ ภู่ระหงษ์เก็บไว้จนถึงปัจจุบัน

            นี่คือ หนังสือรวบรวมประวัติและผลงานในครั้งนั้น นำมาให้ผู้สนใจได้ชมกัน


suwet booksuwet book

suwet book


suwet book

suwet book

suwet book

suwet book

suwet book


suwet book

suwet book

suwet book

suwet book


suwet book

suwet book

suwet book

suwet book
suwet book

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment