Powered by Blogger.
RSS

4 Clip video แนะนำ ศตจ.ปชช.จันทบุรี เมื่อ 5 เม.ย.2554         สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ หนึ่งในคณะทำงานด้านสื่อของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน จ.จันทบุรี (ศตจ.ปชช.จันทบุรี) พาไปเยี่ยมชมและทำความรู้จักกับ ศตจ.ปชช.จันทบุรีพาไปรู้จักกับทีมงานแต่ละคน อาทิ ทวิช เพชรรัตน์, สุจิตรา ชนะสิทธิ์ ฯลฯ

          ร.ต.ต.ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต  ประธาน  ศตจ.ปชช.จันทบุรี พูดถึงบทบาทของ ศตจ.ปชช.จันทบุรี
        "....ศตจ.ปชช. เป็นการรวมตัวของกลุ่มองค์กรเครือข่ายในจังหวัดจันทบุรี มารวมตัวกันทำเรื่องราว ร่วมคิด ร่วมทำเกี่ยวกับวิถีชีวิต เม่อเกิดการขับเคลื่อนเป็นสภาองค์กรชุมชน ทำให้มีพื้นที่ปฏิบัติการที่ชัดเจนขึ้น...."

           ผศ.ชาญศักดิ์ บุญเรือง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง พูดถึงบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชนที่ทำให้เกิดการพัฒนา           คุณไผ่ พุทธิชาติ จักรแก้ว ภาคประชาสังคม จ.จันทบุรี ซึ่งทำงานในประ้เด็นสิ่งแวดล้อม กับ ศตจ.ปชช.จันทบุรี กล่าวฝากประเด็นสำคัญไว้

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment