Powered by Blogger.
RSS

เพลงประชาธิปไตย-สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ หลักความเ็ป็นจริงที่ถูกละเลยไป
        ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
      ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
       ชีวิตเราทุกวันนี้ นับว่าโชคดี เรามีประชาธิปไตย
      รู้สิทธิ์ และรู้หน้าที่เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีประชาธิปไตย
       รวมพลหนอว่าคนรุ่นใหม่
      ฝากเยาวชนหนอว่าคนรุ่นใหม่
       ศึกษาใส่ใจประชาธิปไตย            นี่คือ บางส่วนของเพลง "ประชาธิปไตย" เนื้อร้อง-ทำนอง สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ดนตรี -เรียบเรียง ธนกร ศรีวรนันท์ กับความหมายที่หลายคน หลายกลุ่ม ต่างตีความของคำว่า "ประชาธิปไตย" แตกต่างกันไปตามแนวคิด และอุดมการณ์ของกลุ่มการเมืองที่ตนเชื่อถือศรัทธา  แต่บางครั้งกลับลืมหลักการที่แท้จริงของ "ประชาธิปไตย" ที่ลองศึกษากันให้เข้าใจจริงๆ ประชาธิปไตยจะทำให้คนไทยทุกคนได้รับความยุติธรรม มีสิทธิมีเสียง อย่างที่แต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย ออกมาเรียกร้องกันอย่างแท้จริง

             


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment