Powered by Blogger.
RSS

รายการรักพ่อ 57 คุยกับ คุยกับ คุณธนาชัย ฤดีอมรเกียรติ


        "พระองค์ท่านเหนื่อยและทรงพระประชวร สิ่งที่เราควจะร่วมกันก็คือ ผมทุกวันนี้ ผมก็สวดมนต์นะครับ และสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือ อฐิษฐานให้พระองค์ท่านแข็งแรงและอยู่เป็นมิ่งขวัญให้พวกเราชาวไทยตลอดไป นี่คือ สิ่งที่ทำได้ตอนนี้" : ธนาชัย (๓๐พย๒๕๕๕)

         รายการรักพ่อ 57 พบกับเสภาพระภูมินทร์ เทิดพระเกียรติในหลวง ๕ ธค ๒๕๕๕, ช่วงทีนพลัสรักพ่อ จากชมรมวิทยุ เด็ก เยาวชน และครอบครัว จ.ชลบุรี, คุยกับ คุณธนาชัย ฤดีอมรเกียรติ กับ เรื่องราวจิตอาสา ความเสียสละ และน้ำใจให้กับสังคม ประเทศชาติ ช่วงกลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเอง, บทกวี "เปิดใจส่งใจ" , "จง" จาก ณุ บูรพา, คำกลอนสอนธรรมะ จากท่านพุทธทาส: บางนาทีท่านมีมัน  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment