Powered by Blogger.
RSS

6 ภาพถ่ายหาดูยากของครอบครัว สุเวศน์ ภู่ระหงษ์

         ภาพถ่ายในอดีต เดิมถูกถ่ายและอัดภาพลงกระดาษจากร้านถ่ายภาพ ซึ่งวันเวลาที่ผ่านไปหลายปี ภาพเก่าๆเหล่านี้ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไป แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีเทคโนโลยีที่สามารถเก็บภาพต่างๆได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น แต่คุณค่าของภาพถ่ายในยุคเก่า ยิ่งนาน ยิ่งมีคึุณค่ามากขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไป

        ถึงแม้ว่า "สุเวศน์ ภู่ระหงษ์" จะมีอายุถึง 67 ปี (ในปัจจุบัน) แต่ท่านได้เก็บภาพถ่ายเก่าๆ ที่หาชมได้ยาก ทั้งภาพของคุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณยาย ไว้ภายในบ้าน และในโอกาสนี้ ขอนำภาพต่างๆมาให้ชมกัน


photo

คุณแม่จำรัส ภู่ระหงษ์

photo

คุณพ่อกลาย ภู่ระหงษ์


photo

คุณลุงสำเภา จำกิจ

photo

คุณยายอู่ เฉลยมณี

photo


photo
         ภาพหายาก รูปถ่ายคุณย่าของ "สุเวศน์ ภู่ระหงษ์" ตั้งแต่ "สุเวศน์" ยังไม่เกิด น่าจะถ่ายเมื่อ 70 ปีที่แล้ว

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment