Powered by Blogger.
RSS

ที่มาของอัลบั้ม เพลงเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระภูมิพล


            นี่คือ เทปคาสเสต อัลบั้ม เพลงเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระภูมิพล โดยกลุ่มสัจจะ สะสมทรัพย์ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผลงานเพลงชุดแรกในชีวิีตของสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ แต่งเพลงและผลิตอััลบั้มชุดนี้ออกมาในช่วงปี 2540-2541 ซึ่งในตอนนั้นได้เรียกตนเองว่า "นักเพลงเพื่ื่อชุมชน" โดยในอัลบั้มชุดนี้ มีเพลง พระภูมิพล, สายสัมพันธ์, กลุ่มสัจจะฯรวมพลัง, กลุ่มสัจจะฯกลองยาว และมี sound ดนตรีให้อีกด้วย
            แล้วอัลบั้มชุดนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร? สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ได้เล่าให้ฟัง ดังนี้
            "แต่ก่อนเคยเล่นดนตรีกับวงลูกทุ่งหลายวง และเคยตั้งวงดนตรีลูกทุ่งแต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงย้ายมาอยู่ที่ จ.จันทบุรี โดยเก็บตัวเงียบ ซึ่งคนในชุมชนไม่มีใครรู้ว่า เป็นนักดนตรี เป็นนักร้อง จนกระทั่งปี 2541 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จ.จันทบุรีซึ่งได้มอบหมายให้เ็ป็นประชาสัมพันธ์กลุ่ม ได้เป็นพิธีกรและวิทยากรด้วย คุณสมศักดิ์ อยู่รอด ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม ขอร้องให้ผมเขียนเพลงให้ เค้าไม่รู้นะว่าผมเป็นศิลปิน แต่เค้าเห็นผมเขียนกลอน ไปวัดก็เขียนกลอน พระเทศน์จบผมก็จะเขียนกลอน เค้าก็บอกว่า เอ๊ะ พี่น่าจะเขียนเพลง ผมก็ไม่ไำด้รับปาก คือ เบื่อที่จะเป็นศิลปิน เพราะชีวิตอดอยาก ลำบากมากในการเป็นศิลปิน คนเป็นศิลปินรู้ดี ก็ทนการขอร้องไม่ไหว ก็เขียนเพลง ทำเ็ป็นเทปชุดนี้ออกมา น่าจะเป็นช่วงปี 2541-2542 ในขณะที่เขียนเพลงกลุ่มสัจจะฯ เขียนเป็นเพลงรำวง เพลงกลองยาวพวกนี้ใ้ห้กับกลุ่มสัจจะฯ ก็คิดมาเสมอว่า ถ้ามีโอกาส ผมจะต้องเขียนเพลงถึงพระภูมิพล เพราะตอนเป็นเด็ก คุณพ่อของผมเป็นคนที่จงรักภักดีและเทิดทูนในหลวงอย่างมาก  จึงเขียนเพลงนี้ใช้เวลาถึง 4 เดือน.....


            ..จริงๆแล้วที่เขียนนี้ ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะ แต่ด้วยความไม่มีความรู้ เราก็กลัวว่า เนื้อหาสาระบางตอนจะไม่เหมาะสม ก็พยายามเอาไำปปรึกษาครูบาอาจารย์หลายท่าน วันหนึ่งที่ผมเป็นวิทยากรกลุ่มสัจจะฯ จิตก็คิดมาตลอด ผมคิดอะไรคิดมาตลอดชีวิต ถ้ายังไม่เสร็จผมจะคิดตลอดชีวิต มาคิดขึ้นได้ คิดทำนองมาเสร็จ พอถึงคิวเป็นวิทยากร คว้าไมค์ได้ร้องเพลง คนงงเลย ร้องเพลงพระภูมิพลเลย ร้องขึ้นมาสดๆเลย จำได้ว่า "พระภูมิพลล้นเกล้าเผ่าไทย เกริกก้องเกรียงไกร อยู่ในใจคนไทยทุกคน" พอลงจากเวที รีบมาเขียนไว้ และมีเทปคาสเสตสำหรับบันทึกเสียง บันทึกไว้แล้วก็มาเกลาทีหลัง และได้นำเพลงพระภูมิพลมารวมไว้ในอัลบั้มชุดนี้

            .....ต่อมาทางสภาวัฒนธรรม จ.จันทบุรี ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ไ้ด้รับโล่เป็นศิลปินดีเด่น จ.จันทบุรี สาขาศิลปะการแสดง (การดนตรี/ นักประพันธ์เพลง) ซึ่งผลงานชุดนี้ เป็นผลงานเพลงชุดแรกในชีวิตของ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์"

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment