Powered by Blogger.
RSS

อ่านบทกวี ภาพเสด็จหมู่บ้านห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการภาพในหลวงของกลุ่มดินรักษ์ฟ้า

            จากภาพ 4 ภาพที่เลือกมาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของในหลวง สุเวศน์ ภู่ระหงษนำมาร้อยเรียงเป็นบทกวี ความยาวถึง 9 บท นี่คือ บทแรก

                "น้ำพระทัยแห่งพ่อหลวง
            ชนทั้งปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
            พระบารมีปกเกล้าทั่วแดนไทย
            พระทรงห่วงใยทุกหมู่้บ้าน.."                บทกวีนี้เขียนถึง 9 บท โดยพยายามถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกคำพูดที่บอกเล่ามา อีกหนึ่งชุดภาพที่ท้าทายการร้อยเรียงเป็นบทกวี เขียนเสร็จเื่มื่อ 31 พ.ค.2554 โดยในวันนั้น เีขียนไม่ออก เขียนไม่เสร็จ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ได้สัญญาใจไว้ว่า ถ้าเขียนไม่เสร็จ เขียนไม่จบจะไม่กินข้าว ก็เขียนจนเสร็จในเวลา 10.41 น. ตามสัญญาใจ โดยพยายามสื่อถึงคำที่คณคัทรียาเล่าออกมาทั้งหมด

            "ผมยังคิดแทนเลยว่า ทุกวันนี้ ถ้าลูกหลานได้รู้เรื่อง อยากให้คนบ้านห้วยมงคลได้ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้รับรู้ว่า บรรพบุรุษได้พบพระเจ้าอยู่หัวแล้วได้เส้นทางนี้มา ทำให้ชาวห้วยมงคลมีความสุขความเจริญ เดินทางสะดวกขึ้น จึงคิดแทนคุณคัทรียาเลยว่า ชาวบ้านห้วยมงคลซาบซึ้งน้ำพระทัย.."

            และยังคิดไปถึงเส้นทางในชนบทที่ "สุเวศน์ ภู่ระหงษ์" เคยสัมผัสมาว่า ทางเข้าหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำ จึงนำมาเขียนเสริมเนื้อหาเข้าไปในบทกวีนี้
          
            ฟังบทกวีทั้ง 9 บทที่เขียนขึ้น และรายละเอียดการเก็บตกประเด็นต่างๆได้ในวิดีโอนี้

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment