Powered by Blogger.
RSS

ดาบโบราณและพระครูวินัยธร วัชระ พลญาโน

            "ผมกำลังอยากจะสื่อว่า ชาวแสลงจะรักษาดาบนี้ไว้ต่อไป ผมพยายามไปสืบหาข้อมูลจากผู้รู้บางท่าน ก็เสียชีวิตไปแล้ว เค้าบอกว่า คนที่สร้างวัดแสลงคือ เจ้าของดาบเล่มนี้ และฝากดาบนี้ไว้กับวัดแสลง เนื้อเพลงบอกว่า ฝากไว้ให้ลูกหลานดู            "ภาพที่ผมไปรับ กำลังจะบอกว่า หมู่บ้านแสลง จะรักษาดาบทหารกล้า ในภาพผมไปรับจากพระอาจารย์ เวลาผมรับ ผมจะอธิษฐานด้วย ชาวบ้านแสลงเปรียบเสมือนตัวแทนตำบลแสลง จะรักษาดาบทหารกล้า จะขอบูชา จะเก็บไว้ให้ลูกหลานดู..."            "พระที่เห็นในวิดีโอที่มอบดาบให้นั้น คือ พระวัชระ (พระครูวินัยธร วัชระ พลญาโน) อายุของท่านเท่ากับลูกสาวคนโตของผม ตั้งแต่บวชมานี่ก็ปฏิบัติีดีมาตลอด นิ่ง เป็นพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบนะ ทำตัวเ็ป็นกันเองกับทุกคน ลักษณะการเทศน์ของท่านเป็นการเ่ล่าให้้เกิดซึมซับ ไม่มีพิธีรีตรองกันมาก เป็นคติธรรมที่จะสอนคน เล่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นสัจธรรม.. ธรรมะของพระพุทธเจ้า..."  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment