Powered by Blogger.
RSS

อ่านบทกวี พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญ ในโครงการภาพในหลวงของกลุ่มดินรักษ์ฟ้า

            การทำงานร่วมกันระหว่าง สุเวศน์ ภู่ระหงษ์และกลุ่มดินรักษ์ฟ้ากับการถ่ายทอดเื่รื่องราวจากภาพในหลวง จากคำพูด นำมาตกผลึกเป็นบทกวี จากภาพ 1 ใน 20 ภาพชุดแรกที่ได้ีรับมา ถ่ายทอดเป็นบทกวี " พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญ " โดย สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ได้อ่านบทกวีที่เขียนขึ้นให้ฟังในวิดีโอนี้


                  
                "ภาพแห่งความกตัญญูยิ่งใหญ่
            พระมหากษัตริย์ไทยต่อเสด็จย่า
            ทรงประคองใกล้ชิดตลอดมา
            ทั้งที่รอบพระกายามีองครักษ์..."

            นั่นคือบทแรกที่เขียนขึ้น จากทั้งหมด 3 บท โดยพยายามหยิบคำพูดของคุณคัทรียา อัตถากรที่บรรยายความหมายของภาพนี้ นำมาร้อยเรียงเป็นบทกวีครบความหมายที่พูดออกมา  ซึ่งบทกวีนี้เขียนขึ้นเมื่อ 29 เม.ย..2554 แต่บันทึกวิดีโอเมื่อ 11 มิ.ย.2554

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment