Powered by Blogger.
RSS

89 ภาพบรรยากาศภาคเช้า การพัฒนาศักภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนสู่การจัดการชุมชนท้องถิ่น จ.จันทบุรี เมื่อ 27 มิ.ย.2554

photo stj-chantaburi


                ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสภาพัฒนาการเมือง,สภาองค์กรชุมชน, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ร่วมกันจัดการจัดการอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนสู่การจัดการชุมชนท้องถิ่น จ.จันทบุรี โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชนจาก 53 ตำบลเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมในภาคเช้า ทำพิธีเปิด โดย นายอำเภอเมืองจันทบุรี นายวิรัต อสัมภินาวงศ์ ซึ่งได้มอบหนังสือรับรองการเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบล 12 สภา , การประกาศเจตนารมณ์การเลือกตั้ง 2554 โดยตัวแทนสมัชชาองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรี และการยื่นข้อเสนอให้กับตัวแทนพรรคการเมือง และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ สภาองค์กรชุมชนกับการจัดการชุมชนท้องถิ่น นี่คือ ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมในภาคเช้า เมื่อ 27 มิถุนายน 2554
photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

      การลงทะเบียนและถ่ายภาพผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการจัดทำทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมphoto stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

บรรยากาศช่วงก่อนพิธีเปิดงาน

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi


photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburiphoto stj-chantaburi

ช่วงการมอบหนังสือรับรองการเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบล 12 สภา

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi


photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi


photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburiphoto stj-chantaburi

ช่วงการยื่นข้อเสนอเจตนารมณ์การเลือกตั้ง 2554 ของสมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรีให้กับตัวแทน พรรคการเมือง

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi


photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi


photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburiphoto stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi


photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburiphoto stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi


photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi


photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi


photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi


photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi


photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi


photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi


photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi


photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi
photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi
photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

photo stj-chantaburi

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment