Powered by Blogger.
RSS

สัมภาษณ์ รศ.นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร          สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชน ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี พูดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พูดถึงในหลวงและสาระดีๆที่น่าฟัง

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment