Powered by Blogger.
RSS

4 Video เวทีรับฟังความคิดเห็น ประชุมทำความเข้าใจร่วมกับแกนประสานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส ; ทีวีสาธารณะ ภูมิภาคกลาง-ตะวันออก 7 ส.ค. 2554          บรรยากาศช่วงแนะนำตัวของผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ประชุมทำความเข้าใจร่วมกับแกนประสานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส ; ทีวีสาธารณะ ภูมิภาคกลาง-ตะวันออก 7 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะแทรเวลเลอร์ กทม.
          บรรยากาศช่วงคุณหทัยพันธ์ ประไพตระกูลกล่าวต้อนรับ และ คุณชยุตม์ธรรม์ ธำรงวุฒินนท์ กล่าวเปิดประชุม และการแสดงความคิดเ็ห็นของผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น          ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและคุณนิ้ง กัญญาวีร์ ฟักทอง ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ใน เวทีรับฟังความคิดเห็น ประชุมทำความเข้าใจร่วมกับแกนประสานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ


          คุณชยุตม์ธรรม์ ธำรงวุฒินนท์ ชี้แจงกรอบการรับฟังความคิดเห็นปี 2554 ในเวทีรับฟังความคิดเห็น ประชุมทำความเข้าใจร่วมกับแกนประสานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment