Powered by Blogger.
RSS

49 ภาพบรรยากาศจากเวทีรับฟังความคิดเห็น ไทยพีบีเอส ทีวีสาธารณะ 20 ส.ค.2554 ที่ จ.จันทบุรี

      ภาพบรรยากาศจากเวทีรับฟังความคิดเห็นและขยายเครือข่ายเพื่อสื่อสารข้อมูล 4 จังหวัด ภูมิภาคกลาง - ตะวันออก : จันทบุรี - ตราด - ชลบุรี - ระยอง เมื่อ 20 สิงหาคม 2554 ที่โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัีดจันทบุรีphoto suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet


photo suwet


photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwetphoto suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet

photo suwet

photo suwet


photo suwet

photo suwet


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment