Powered by Blogger.
RSS

2 Video บรรยากาศการพัฒนาหมู่บ้าน ต.แสลง หมู่ 2 อ.เมือง จ.จันทบุรี ช่วงวันแม่แห่งชาติ

         พลังชุมชน พลังคนท้องถิ่น เป็นพลังที่สำคัญของประเทศ มีงานหลายอย่างที่อาศัยพลังของคนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกัน อย่างเช่น บรรยากาศการพัฒนาหมู่บ้านในช่วงวันแม่ ที่ ต.แสลง หมู่ 2 อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยแรงงานชาวบ้านที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานนี้ ไม่มีการใช้สารเคมีในการกำจัดหญ้า และวัชพืช
         รายงานโดย สุเวศน ภู่ระหงษ์ บันทึกภาพให้เห็นชาวตำบลแสลง ที่มาร่วมทำงานแต่ละท่านอย่างเสียสละและพร้อมเพรียงกัน

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment