Powered by Blogger.
RSS

25 ภาพบรรยากาศการประชุมทำความเข้าใจร่วมกับแกนประสาน สภาผู้ชม ไทยพีบีเอส 7 ส.ค.2554

           เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2554  ที่โรงแรม เดอะแทรเวลเลอร์ ถนนรัชดาภิเษก  ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ประชุมทำความเข้าใจร่วมกับแกนประสาน สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส ; ทีวีสาธารณะ ภูมิภาคกลางตะวันออก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีตัวแทนจาก 11 จังหวัด คือ ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ฉะเชิงเทรา, สระบุรี, ปราจีนบุรี, อยุธยา, นครนายก, สมุทรปราการ, สระบุรี โดยมีการให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย รวมถึง การวางแผนงานการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด นี่คือ ภาพบรรยากาศในวันนั้น


photo


photo

ช่วงลงทะเบียน
photo

photo


photo

photo

photo

photo

คุณนิ้ง กัญญาวีร์ ฟักทอง พิธีกรตลอดงาน

photo

photo

photo


photo

photo

รูปแบบการจดประเด็นสำคัญจากการประชุมของ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์
photo

photo


photo

photo

photo

photo

photo


photo

photo

บรรยากาศในการประชุม

photo
photo

ระหว่างการเดินทางมาร่วมประชุม
photo


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment