Powered by Blogger.
RSS

95 ภาพบรรยากาศ เวทีประชาธิปไตยชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าช้าง 2 ส.ค.2554

        สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าช้าง
เวทีประชาธิปไตยชุมชนอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อ 2 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จ.จันทบุรี


photoo

photoo

photoo

photoo

photoo


photoo

photoo

photoo

photoo

photoo


photoo

photoo

photoo

photoo

photoo


photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo


photoo

photoo

photoo

photoo


photoo

photoo

photoo

photoo

photoo


photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo


photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo


photoo

photoo

photoo

photoo


photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo


photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

photoo

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment