Powered by Blogger.
RSS

บทกวีเก็บภาพมาบรรดาดอกผลงานการถ่ายภาพ ตัดต่อ และเขียนบทกวี ในคลิปวิดีโอนี้ โดยสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ผลงานที่เกิดจากความพยายามเรียน­รู้ แม้จะใช้เวลานาน แต่ก็สามารถนำเสนอชิ้นงานในแบบท­ี่คุณลุงตั้งใจสื่อสารออกมาได้

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment