Powered by Blogger.
RSS

6 VDO เวทีช่วงบ่าย ในเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" 24 ก.ค.2555

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ กับการเปิดเวทีช่วงบ่าย ในเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ 24 กค 2555

http://youtu.be/rfQKD_4xVzsเวทีเสวนา 24กค2555
การอภิปราย ให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน เวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ 24 กค 2555

http://youtu.be/BuOZCc5FIJc

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ฝากทิ้งท้าย กล่าวในช่วงปิดเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อ 24 กค 2555

http://youtu.be/YRKhjEowJWw  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment