Powered by Blogger.
RSS

7 VDO ช่วงเช้า จากเวทีเสวนาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ระดับจังหวัด วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ พิธีกรเปิดเวทีใน เวทีเสวนาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ระดับจังหวัด วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ่ ศาลาประชาคม จังหวัดตราดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวเปิดงาน ใน เวทีเสวนาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ระดับจังหวัด วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ่ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด
สุพจน์ ส่งเสียง แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ป่าพรุแม่รำพึง ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอการสร้างพลังตื่นรู้ปกป้องสิทธิชุมชนของคน จังหวัดตราด
กลุ่มอนุรักษ์ป่าพรุแม่รำพึง ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอการสร้างพลังตื่นรู้ปกป้องสิทธิชุมชนของคน จังหวัดตราด


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment