Powered by Blogger.
RSS

19ภาพบรรยากาศจาก เวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด

             19ภาพบรรยากาศจาก เวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด

เดินทางมาร่วมเวทีเสวนา "ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ" ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด คุณลุงสุเวศน์ มาร่วมเวที เป็นพิธีกรพิเศษ ร้องเพลง+ สร้างบรรยากาศ

- เวทีเสวนานี้เป็นเวทีระดับพื้นที่จะมีการจัดเวทีระดับจังหวัด ที่ จ.ตราด 31 กค 2555

-เวทีวันนี้ จัดโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยแร้ง สนับสนุนโดย สพม-สภาพัฒนาการการเมือง, สสส - สปร - สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment