Powered by Blogger.
RSS

ภาพเบื้องหลังการเตรียมตัวก่อนร่วมในพิธีเปิดการอบรมของสุเวศน์ ภู่ระหงษื เมื่อ 27 มิ.ย.2554

            ในการจัดกิจกรรม การประชุม การอบรม สัมมนาของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ภาคประชาชน จ.จันทบุรี มักจะมีสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ในช่วงเวลาสันทนาการทุกครั้ง ซึ่ง "สุเวศน์ ภู่ระหงศ์" จะนำร้องเพลง พระภูมิพล และอ่านบทกวีที่เขียนขึ้นเพื่องานนั้นโดยเฉพาะ

            ก่อนไปร่วมงาน การพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนสู่การจัดการชุมชนท้องถิ่น ในช่วงเช้า 27 มิ.ย.2554 สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ จะเตรียมความพร้อมเสมอ ทั้งบันทึกข้อมูลลง Thumb drive และจดบทกวีกันพลาดหาก Thumb drive เปิดไ่ม่ได้ ดังภาพ
        แม้จะพร้อมในการร่วมกิจกรรม แต่ยังคงรอบคอบกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment