Powered by Blogger.
RSS

บทกลอน "แหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน" (๑)

  * เรื่องราว สมัยก่อน ประวัติศาสตร์
ที่ปรากฏ เด่นชัด ในพื้นที่
บ้านคลองบอน เขตโป่งน้ำร้อน จันทบุรี
เป็นพื้นที่ ตำบล หนองตาคง

* ลักษณะ เนินดิน ราบเชิงเขา
 เป็นลูกคลื่น ลอนลาดยาว สลับโค้ง
เอียงไปด้าน ทิศเหนือ เขาล้อมวง
ลำน้ำเก่า กั้นโค้ง เป็นเขตคัน

* มีเขา ตาชะเมา อยู่ทิศเหนือ
ตะวันออก เขาโกน เขาแก้วกั้น
ทิศใต้ เขากระถิน เขาโสมเรียงกัน
เขาละกอกั้น ด้านตะวันตก เฉียงเหนือ

*ลำน้ำใหญ่ ขนาบ อยู่สองข้าง
คลองบอน คลองทึน แหล่งน้ำเพื่อ
ได้ดื่มใช้ เป็นปัจจัย จุนเจือ
ยังเหลือเฟือ แม้ไม่ไหล ตลอดปี

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment