Powered by Blogger.
RSS

Video สัมภาษณ์ คุณอาทิตย์ บุญอากาศ เมื่อ 28 มิ.ย.2554

            โครงการค้นคนดีของพ่อ ค้นหาบุคคลต้นแบบ มีวิถีชีวิต การทำงาน และดำเนินชีวิตตามแนวทางของพ่อหลวง ลุง "สุเวศน์ ภู่ระหงษ์" ได้แนะนำให้ทำการสัมภาษณ์ คุณอาทิตย์ บุญอากาศ ผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ บ้านเนินท้ายวัด หมู่ 2 ตำบลแสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี เืมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 มิถุนายน 2554               ประเด็นคำถามเ็ป็นการนำคำถามที่กลุ่มดินรักษ์ฟ้า เคยมาสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นำคำถามมาแจ้งให้คุณอาทิตย์ได้รู้ก่อน และให้เรียบเรียงคำพูด แล้วบันทึกวิดีโอดังที่ได้ชมนี้ ซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์จะเรียบเรียงประเด็น และเชื่อมโยงข้อมูลอย่างลงตัว เข้าประเด็นในเวลาไม่นาน
photo

photo

photo


photo

photo

photo

photo
             วิดีโอเบื้องหลังจากการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการพูดคุยทักทายหลังเสร็จการบันทึกวิดีโอ ในแบบกันเอง

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment