Powered by Blogger.
RSS

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ กับการเขียนบทกวีขยายความหลักการทรงงานของในหลวง

 


           ในการจัดทำข้อมูลในการทำรายการวิทยุช่วงหนึ่ง เมือได้หยิบหลักการทรงงานของในหลวงให้สุเวศน์ ภู่ระหงษ์เตรียมไปพูดในรายการ กับหลักการทรงงานข้อนี้

       " จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ"
ทรงศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นระบบทั้งข้อมูลจากเอกสาร แผนที่ สอบถามเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน

          สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ได้เขียนบทกวี สรุปประเด็นในข้อนี้ ดังนี้


        จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ
เอกสารแผนที่ครบ และสอบถาม
นักวิชาการ ราษฎร ทุกถ้อยความ
ในพื้นที่เพื่อจะพระราชทานความช่วยเหลือ

         การจุนเจือรวดเร็วแก้ปัญหา
ความต้องการประชาชนสืบค้นมา
เป็นหลักพัฒนาประชาชน

      ขั้นตอนการพัฒนาประชาชน
ทรงเน้นพัฒนาคนเสียก่อน
ให้มีศักยภาพตามขั้นตอน
คือรู้ก่อนจะออกสู่สังคมภายนอก

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment