Powered by Blogger.
RSS

ฟังรายการรักพ่อ 03 จากกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ

           ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอนำท่านเข้าผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อ รายการรักพ่อ เกิดขึ้นจากการรวมตัว ร่วมใจ ของกลุ่มบุคคลที่มีความรักชาติ หวงแหนแผ่นดิน และจงรักภักดีต่อพ่อ องค์พระภูมิพล เกิดจากอุดมการณ์ และมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้า ยึดมั่นในความเป็นธรรมของสังคม ยึดความถูกต้องในการก้าวเดิน ในแต่ละย่างก้าว ได้รวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อน ร่วมกิจกรรม พิสูจน์ความตั้งใจ พิสูจน์หัวใจกันมา จนเป็นกลุ่ม รักพ่อภาคปฏิบัติ และเป็นที่มาของรายการ รักพ่อ รักพ่อ รักพ่อ

         สวัสดีครับท่านผู้ฟัง กระผม นายสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ รักพ่อ ถึงวันนี้ ก็มั่นใจ และขอคารวะในน้ำใจอันหาญกล้า ของทุกคน ทุกคนที่รักพ่อ ไม่ต้องรอ ทุกวันอาทิตย์พบกัน 10 นาฬิกา ลานพระบรมรูปพระบิดา โรงพยาบาลศิริราชเป็นประจำนะครับ...........


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment