Powered by Blogger.
RSS

รูปเรียงเคียงกลอน (โครงการกวีสตรีนานาชาติ) จาก มณีรัตน์ เวชทรัพย์ (ลักษณียนาวิน)

มีเอกสาีรเล่มหนึ่งที่ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ได้เก็บสะสมไว้ เป็นหนังสือที่ระลึกจาก มณีรัตน์ เวชทรัพย์ ที่เขาถือว่า เป็นครูสอนกวีอีกคนหนึ่งให้่สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ หนังสือที่ระลึกเล่มนี้ หาดูหาอ่านได้ยากในปัจจุบัน จึงขอนำมาฝากกัน ณ ที่นี้

ตระกูลเวชทรัพย์ ได้มีคณูปการต่อชาวจันทบุรี มีหลักฐานปรากฏที่ชื่อวัดบ้านขอม (เวชทรัพย์) ที่ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี


photo

photo


photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photophoto

photo

photo

photo


photo

photo

photo

photo


photo

photo

photo

photo


photo

photo

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment