Powered by Blogger.
RSS

ลายมือสคริปรายการวิทยุรักพ่อ ลายมือของสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ เมื่อ 1 ส.ค.2555

        ในการบันทึกเสียงรายการวิทยุรักพ่อ ที่ห้องบันทึกเสียงสิงหา ต.ท่าช้าง จ.จันทบุรี   สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ได้เีขียนสคริปเปิดรายการ ด้วยลายมือดังภาพที่เห็น ใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายที่ดีในรายการ ดังภาพที่เห็น
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment