Powered by Blogger.
RSS

3 Vdo บันทึกการแสดงสด สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ + ไก่ แมลงสาบในเวที สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน


ไก่ แมลงสาบ และ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ขึนเวทีร้องเพลงในช่วงเปิดเวที สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง ณ ศูนย์ปฎิบัติราชการ อบจ จันทบุรี อาคารขนถ่ายสินค้า 1 เมื่อ 23 ธันวาคม 2554เพลงใหม่ชื่อ สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง โดย ไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ เขียนสดๆ ที่เวที สมัชชาประชาธิปไตยชุมชนบรรยากาศก่อนเริ่มกิจกรรมบนเวทีในช่วงบ่าย กับบทเพลงของ 2 ศิลปิน ไก่ แมลงสาบและสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ที่เวที สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment