Powered by Blogger.
RSS

VDO เสภา ๑ ปีคนเมืองเรดิโอ - สุเวศน์ ภู่ระหงษ์

        เสภา 1 ปี คนเมืองเรดิโอ เพื่องานเปิดบ้านคนเมือง " 1ปีคนเมืองเรดิโอ สู่คนเมืองมีเดีย"  สื่อสาธารณะเพื่อความเข้มแข็งของคนเมือง เสภาโดย สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ผู้ดำเนินรายการรักพ่อ โดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ video by bonkalasin 21 June2012
        "หนึ่งปีคนเมืองเรดิโอ
ได้เติบโต เป็นพลัง สร้างสรรค์สื่อ
เป็นผลจากกลุ่มคนเมือง ฮ่วมมือ
เรายึดถือหลักจริงใจ ให้สังคม

      ทำหน้าที่สื่อสาร งานท้องถิ่น
ทั้งล้านนา ด้วยศาสตร์ศิลป์ อย่างเหมาะสม
ช่วยประชาสัมพันธ์ หมั่นประโคม
ให้ได้ฟังใ้ห้่ได้ชม กันทั่วเมือง

     ไม่ปิดกั้นทั้งล้านนา มาช่วยคิด
ช่วยผลิตรายการ กันทุกเรื่อง
ศาสนาวัฒนธรรม สังคมเมือง
ให้ต่อเนื่องยาวนาน และมั่นคง.......

"

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment