Powered by Blogger.
RSS

บรรยากาศชาวรักพ่อภาคปฏิบัติ ก่อนเดินทางกลับ 25มีค 2555บรรยากาศช่วงสุดท้ายที่บ้านคุณลุงสุเวศน์ก่อนเดินทางกลับ กทม ที่สมาชิกกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ - พี่ป้อม พี่พงศ์ พี่ปอน ฟู่ ก้อย
เมื่อเย็นวันที่ 25 มีนาคม 2555 จากลาด้วยความประทับใจ

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment