Powered by Blogger.
RSS

Clip video ก่อนตัดสินใจครั้งสำคัญ - ลุงสุเวศน์+ลุงพงศ์ 9 เม.ย.2555

       เมื่อลุงพงศ์ เศรษฐพงศ์ มณีผอง เดินทางมาชักชวนคุณลุงสุเวศน์ มาร่วมงานทำศูนย์การเรียนรู้ถึง จันทบุรี นี่คือ ช่วงเวลาของการตัดสินใจ ฟังได้จากเสียงของการสนทนาที่บันทึกไว้นี้        เสียงสนทนาระหว่างลุงสุเวศน์ และ ลุงพงศ์ เมื่อ 9 เมษายน 2555 กับการตัดสินใจในการร่วมงานสร้างศูนย์การเรียนรู้แนว เศรษฐกิจพอเพียง post by http://suwet2487.blogspot.com

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment