Powered by Blogger.
RSS

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกธนภณ กิจกาญจน์ ได้รับเลือกให้เป็น นายกสมาคม อบจ.ปท

          เื่มื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  2554 ที่ผ่านมา สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ  โดยมีวาระสำคัญในการเลือกตั้งนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  ซึ่ง นายกธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (นายกสมาคม อบจ.ปท)

         
photo

photo

        ภาพบรรยากาศที่ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึงการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเื่พื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร มีการดำเนินงานคือ การจัดตั้งจุดรับซื้อมังคุึด โดยมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมและเ็ป็นธรรม พัฒนาระบบการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ คุณภาพผลผลิตเป็นต้น

photo
        ที่มาของข้อมูล จาก หนังสือพิมพ์สื่อมหาชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 144 ประจำวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ.2554

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment