Powered by Blogger.
RSS

บุรุษไปรษณีย์ผู้ส่งข่าวสารแห่งตำบลแสลง

         ในการจัดกิจกรรมหลายแห่ง ผู้จัดงานได้ติดต่อ ส่งหนังสือเชิญ "สุเวศน์ ภู่ระหงษ์" ไปเป็นวิทยากรในงานต่างๆ ซึ่งในช่วง 5-6 เดือนที่แล้ว เกิดปัญหา จดหมายส่งมาถึงล่าช้า , หนังสือเชิญไปเป็นวิทยากร พึ่งถูกส่งมาถึงบ้านพัก ในขณะที่กิจกรรม งานอบรม งานประชุมนั้น ได้จัดไปแล้ว

        เมื่อได้พบกับบุรุษไปรษณีย์ที่มาส่งจดหมาย "สุเวศน์ ภู่ระหงษ์" ได้แจ้งปัญหาการได้รับหนังสือล่าช้า บุรุษไปรษณีย์ท่านนี้ได้รับปากว่า จะดูแลเรื่องนี้ให้

        หลังจากวันนั้น เมื่อมีหนังสือเชิญ หรือ จดหมาย เอกสารต่างๆ บุรุษไปรษณีย์ท่านนี้ ได้นำมาส่งให้ทันที  ด้วยความเอาใจใส่ ดูแล แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของบุรุษไปรษณีย์ผู้ดูแลรับผิดชอบส่งจดหมายและเอกสารในพื้นที่ตำบลแสลง "สุเวศน์ ภู่้ระหงษ์" จึงได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เพื่อประกาศคุณความดี

         ในภาพ แม้ฝนตกที่จันทบุรีตลอดทั้งวัน แต่บุรุษไปรณีย์ท่านนี้ ยังคงมา่ส่งจดหมาย ส่งเอกสารตามปกติphoto

photo

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment