Powered by Blogger.
RSS

17 ภาพบรรยากาศ การประชุมเรื่องลุ่มน้ำ ที่ ศูนย์ประสานงานพลเมือง จังหวัดจันทบุรี10ส.ค.2554

             17 ภาพบรรยากาศ การประชุมเรื่องลุ่มน้ำ ที่ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ภาคประชาชน จังหวัดจันทบุรี  (ศูนย์ประสานงานพลเมือง จังหวัดจันทบุรี) เมื่อ 10 สิงหาคม 2554 ซึ่งจะมีการผันน้ำจากเมืองจันทร์ไปประแสร์

             โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งกักเก็บน้ำจังหวัดระยอง

             จากภาวะวิกฤติภัยแล้งในภาคตะวันออก โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ัทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 ให้ทำการศึกษาหาแนวทางแ้ก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้กรมชลประทานศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ
            กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางในการผันน้ำในช่วงฤดูฝนจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ไปยังแหล่งเก็บน้ำจังหวัดระยอง โดยผันน้ำจากลุ่มน้่ำวังโตนด บริเวณฝายวังใหม่บ้านวังประดู่ ต.ส่ามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ไปยังแหล่งเก็บน้ำจังหวัดระยอง (อ่างเก็บน้ำประแสร์)


photo

photo

photo

photo

photo

photophoto

photo


photo

photo

photo

photo


photo

photo

photo


photo

photo

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment